Avrupa Komisyonu: Bulgaristan en fakir AB ülkesi

26 Mart 2013 Salı

Share this history on :
Avrupa Komisyonu, Bulgaristan'la ilgili bölümde Bulgaristan'ı en fakir
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke olarak tanımladı. AB'nin sosyal
durumunu inceleyen analiz, Bulgaristan'da fakirlik oranının, Avrupa
Birliği ortalamasının 5 katı olduğunu gösteriyor.
Bulgaristan ile ilgili bölümde ülkenin bütöesinin düzeldiğini, ancak
buna karşılık olarak fakirliğin arttığını yazıyor.
AB komisyonu, yüksek elektrik faturalırının, hükümetin istifasına yol
açan protestolara sebep olduğunu belirtti. Bulgaristan'daki
ailelerinin gelirlerinin büyük bir kısmının elektriğe yapılan
harcamalara gittiğininin altını çizdi. Analiz, aylık gelirlerin
%85'nin ev ihtiyaçları için harcandığını, halkın %44'ü de ciddi bir
yoksulluk çektiğini gösteriyor. Bulgaristan nüfusunun %49'u fakir.
Çocukların %52'sı, emeklilerin de %61'i aşırı sefalet içinde. Geçen
yılın sonuna doğru ülkedeki istihdamda da ciddi bir düşüş yaşandığı
kaydediliyor.
Buna bağlı olarak olumsuz demografik koğullar da ekleniyor.
Araştırmaya göre Bulgaristan'da kadınlar ortalama 78, erkekler de 71
yıl yaşıyor.

Aydın Osman | AJANS BG