Bulgaristan seçimleri soydaşları bölecek mi?

18 Nisan 2013 Perşembe

Share this history on :
İhsan AYDIN
 
Komşu Bulgaristan’da 12 Mayıs’ta gerçekleştirilecek erken genel seçimin Türkiye’ye yansımalarını yakından izliyoruz.
Ülkemizdeki en büyük göçmen örgütlenmesi BAL-GÖÇ ile Ankara’daki siyasi otorite arasında bu konuda bir anlaşmazlık söz konusu.
Ankara, Bulgaristan’daki soydaşlarımızın sorunlarının çözümü konusunda artık Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin yetersiz kaldığını düşünüyor.
HÖH’ün senelerdir Ankara’ya mesafeli yaklaşımının da AK Parti Hükümeti’nin hoşuna gitmediği biliniyor.
Bu yüzden, Ankara çok açık biçimde deklare etmese de, soydaşların Bulgaristan’da Korman İsmailov Başkanlığı’nda kurulmuş Hürriyet ve Şeref Halk Partisi’nin desteklenmesini istiyor.
İsmailov’un geçtiğimiz gün Türkiye’ye gelerek Bursa’da yerel yönetimler düzeyinde temaslarda bulunduğu da dikkatlerden kaçmıyor.
HÖH’e karşı yeni kurulmuş partinin desteklenmesini gizlemeyen AK Partili vekiller de var.
Örneğin, Bulgaristan kökenli AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk’ün HÖH’e açık açık muhalefet ettiğini gözlüyoruz.
Öztürk’ün çıkışlarının BAL-GÖÇ camiasında da rahatsızlığa neden olduğu dillendiriliyor.
Bunu gizlemeyen ve sosyal medyadan yazdıkları mesajlarla Öztürk’e tepki gösterenler de var.
Bunlardan biri BAL-GÖÇ’ün eski Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan.
Balkan’ın, “Bulgaristan ile ilgili 15 yıllık değerlerimi 2 yılda 11 kez ziyaret edenin görüşleriyle değiştiremem” mesajı bu konuda AK Parti ile göçmen camiası arasında yaşanan anlaşmazlığı da net biçimde ortaya koyuyor.
Balkan’ın, Bursa’da iktidar partisi yöneticilerinin Bulgaristan seçimlerine dönük gerçekleştirdikleri toplantılardan duyduğu rahatsızlığı ifade etmek için şu mesajı attığı anlaşılıyor:
Bazı güçler Bulgaristan Türklerinin güçlü hareketini zayıflatmak istemekteler. Ama HÖH bu seçimlerden daha da güçlü çıkacaktır.”
BAL-GÖÇ’ün şimdiki Genel Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özkan her ne kadar tarafsız olduklarını açıklasa da, tabanlarının HÖH’ten yana tercih yapacağından o da emin.
Bunu da saklamıyor zaten.
Oy kullanmak için dilekçe veren 30 bine yakın hemşehrilerinin HÖH’ü tercih edeceklerini gizlemediklerini anlatıyor.
Ankara, Bulgaristan’da Türkleri temsil eden siyasi hareketin artık değişmesini arzulasa da, Bursa’daki göçmen camiasının AK Parti’nin bu çabalarına çok sıcak bakmadığı ortada.
Bulgaristan Parlamentosu’nda yıllardır Türk azınlığını haklarının kollanmasında yeterli başarıyı sağlayamayan, hatta Kabine’de olduğu dönmede bile ağırlığını koyamayan HÖH’ün de sorgulanamaz olmadığını söyleyebiliriz.
Bakalım, AK Parti ile soydaşlar arasında yaşanan görüş ayrılığı Bulgaristan seçimlerindeki sonuca ne kadar etki edecek?
Yeni kurulan parti, yüzde 4’lük seçim barajını aşabilecek mi?
Biz de, seçim sonuçlarının Bulgaristan nüfusunun yüzde 15’ini oluşturan Türk azınlığın artık ülkede her alanda ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesini ortadan kaldırmasını diliyoruz.