Engelliler için tek bir kayıt defteri faaliyete geçti

8 Nisan 2013 Pazartesi

Share this history on :

Bugüne dek ülkemizde engelli vatandaşların sayısı, farklı engellilik derecesi ve hele hele engellilerle ilgili politikaların elde ettiği sonuçlar hakında tam bilgi mevcut değil. Bu vatandaşların sayısı konusunda, soyal ve sağlık statüsü ve topluma kazandırılma derecesi hakkında bilgileri daha açık ve net olarak Engelliler Ortak Enformasyon Kayıt Defteri verecektir. Bu kayıt defteri için çalışmalar Kasım 2011 yılında başlamış bulunuyor ve bugün itibariyla hazır durumda. 
Marin Raykov’un başkanlığındaki geçici hükümette Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı İvanka Şalapatova’ya göre kayıt defterindeki veriler sayesinde engellilere yönelik devlet politikasının belirlenmesi ve bu kişilerin topluma daha hızlı bir şekilde kazandırılması çalışmaları gerçek olacaktır. 
Bakan Yardımcısı İvanka Şalapatova şunları belirtiyor: 

“Bu kişilerin çalışabilmesi, toplum hayatının tüm sektörlerinden ve tüm hizmetlerinden yararlanabilmesi için gerekli ortamı yaratmamız çok önemlidir. Bu entegrasyon zor gerçekleştiriliyor, hele hele yaşlıların ve engelli çocukkların gerçek anlamda aramızda olmadığı bir toplumda. Hala toplumumuzda engelli yaşlılar ve çocuklar için negatif duyguların beslendiği de bir gerçek. 
Geçen yıl Bulgaristan Parlamentosu BM Engelliler Sözleşmesini onadı. Ayrıca Bulgaristan Enegelliler Entegrasyon Kanununu kabul etti. İşte bu kanunda ortak enformasyon sisteminin kurulması öngörülüyor. Ayrıva 2 yıllık plan da yürürlükte. Bu planda, söz konusu bu grup insan için toplumun ne gibi kararlar ve çalışmaları öngörmesi ve devlet kurumlarının angajmanı ne olmalı, hepsi burada belirtiliyor.Amaçlara ulşabilmek için kaynak bulunacaktır” 
Engellilere yönelik hizmetlerin bir bölümü, söz konusu kişilerin serbest dolaşımını sağlayan altyapının hazırlanmasını öngörüyor. Son bir örnek de Sofya metrosundaki üç durakta altı yeni asansörün inşa edilmesidir. Bundan önce engellilerin buradaki dolaşımı sağlanamıyordu.
Engelliler Ajansı Yürütme Kurulu Müdürü Minço Koralski’ye göre, büyük ihtimalle Bulgaristan, engellilere yönelik ortak veritabanı hazırlayan ilk Avrupa Birliği ülkesi olacaktır, çünkü böyle bir veritabanın diğer üye ülkelerde bulunması imkansız olmuş. 
Minço Korlaski şunları ekliyor: 
“Bu sistem, bölge açısından da engelli kişilerin problemelerine göz atmamızı sağlıyor, ki bu da en fazla yerel yönetiminin ve sivil sektörün işine yarayacaktır, kendi politikalarını belirlerken. Aynı zamanda doğal afetler durumunda hangi şehirde, hangi sokakta, hangi adreste engelli kişiler bulunuyor ve onların engellilik derecesine göre yardım edilecektir, kurtarılacak veya durum ne icap ediyorsa o çalışmalar yürütülecektir. 


BNR / Türkçesi : Şevkiye Çakır