Gazeteci Mitov’un avukatı: Kaynak açıklanması isteğini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürebiliriz

7 Nisan 2013 Pazar

Share this history on :

Sofya Şehir Savcı Yardımcısı Roman Vasilev’le ilgili bir yazısı nedeniyle sorguya çağırılan ve kaynaklarını açıklaması istenen gazeteci Boris Mitov’un avukatı, Bulgaristan’a karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) dava açabileceklerini belirtti.
Savcılığın kaynak açıklanması yönünde Mitov'a baskı yaptığını kaydeden avukatı Mihail Ekimciyev, Bulgaristan’da bu tür bir hak ihlalini önleyecek yasaların bulunmadığını söyledi.
Ekimciyev, ifade özgürlüğünün ve gazetecilerin kaynaklarını açıklamama haklarının insan hakları sözleşmeleriyle güvence altına alındığını vurgulayarak, AİHM’nin benzer davalarda gazetecileri haklı bulduğunu hatırlattı.
Ajans Bg