Kültürel Etkileşim Derneği'nden konferansa davet

23 Nisan 2013 Salı

Share this history on :

KÜLTÜREL ETKİLEŞİM DERNEĞİ - SOFYA


KONFERANS


“Değerler Avrupası’nda Avrupalı Türkler ve Müslümanların konum,
Göçmenlikten Yurttaşlığa geçiş sürecindeki sancılar”

Çarşamba, 24 Nisan 2013

20:00 -21:30

“Peşa Nikolova” toplantı salonu
KIRMIZI EV - Toplantı ve tartışma merkezi
Ljuben Karavelov sok. No.15
Soya 1142, Bulgaristan


Sn. Veysel FİLİZ
EMİSCO Sözcüsü (Toplumsal Bütünlük için Avrupalı Müslümanlar İnisiyatifi)
Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı Raportörü


  
Veysel FİLİZ
1974 Fransa doğumlu. Strazburg Üniversitesi Türkoloji Bölümü mezunu. Fransalı Türklerin temsilcisi konumunda. İslam ve Müslüman karşıtlığı, siyasal katılım, kültürlerarası ilişkiler ve nefret suçları konularında uzman. “COJEP İnternational - Council for Justice, Equality and Peace (Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi) eski Genel Başkan Yardımcısı.


EMİSCO (European Muslim İnitiative for Social Cohesion)
Üyelerinin hemen tamamı farklı kökenli uzmanlardan oluşan, farklı etnik ve kültürel gruplarla diyalog ve işbirliği içerisinde olan ve her türlü ayrımcılık, nefret söylemi, ırkçılık ve islamofobi eylemleriyle mücadele eden, Avrupa’nın en etkili bağımsız uluslararası sivil toplum ve düşünce kuruluşudur. EMİSCO, Avrupa Birliği kurumları başta olmak üzere, diğer Uluslararası örgütlerde de son derece aktif çalışmalar yürütmektedir (http://www.emisco.com).