Mevlam bizleri bilinçli kılsın

31 Aralık 2013 Salı

Share this history on :
Değerli Dostlar!
Her bir toplumun, Din, Dil, Tarih, Kültür,Değer ve Kutsalları vardır.
Belirli günleri kutlamak, onları diğerlerine göre daha çok takdir etmek- içlerinde vuku bulan bazı olaylar neticesindedir.

Ve Yeni yıl Kavramı :
İslam toplumu olarak bizler yeni yılımızı - 1 Muharrem 1435. Hicri yılımızı - 4 Kasım'da idrak ettik .
Bu gece İslam Toplumu olarak bizler "Mekke'nin Fethini kutluyoruz" - kan dökmeden, Nebevi bir stratejiyle fethedilen Mekke'nin, Beytullah ile bizi Fethettiğini tefekkür ediyoruz - gönül kırmak değil, gönül yapmak arzusunu telakki ediyoruz.

Bu gece Hıristiyan Alemi yeni yıl kutlamalarını yapacaklardır.

takriben 20 gün sonrasında da Yahudi toplumu Yeni yılını kutlayacaklardır.

Her bir toplum değerlerine göre elbet kutlamalarını yapacaklardır.

Mevlam bizleri Bilinçli kılsın inşallah.