Kırcaali Bölge Müftüsü’nün Mevlid Kandili Mesajı

9 Ocak 2014 Perşembe

Share this history on :
Muhterem Din Kardeşlerim,

Kırcaali Bölge Müftülüğü adına ve bilhassa şahsım adına Pazar Akşamı (12.01.14) idrak edeceğimiz  Mevlid  Kandilinizi Kutlar, size ve Alem-i  İslam’a Birlik –Beraberlik, Uhuvvet /İslam kardeşliği/  ve neticesinde Saadet ve Esenlik vesilesi olmasını niyaz ederim.
İnsanlığa gönderilen Son Peygamber ( Allah’ın Elçisi) Hz. Muhammed, Ahlakı Kur’an-ı Kerim’de “ Sen en Yüce Ahlak üzeresin” ayetiyle övülmüş   ve “ Allah’a inanan, Allah’ı çok Anan ve ahirette mükafat bekleyenler için Üsve-i Hasane / en güzel örnekler/ olduğu bildirilmiştir. Esasında Kur’an-ı Kerim’in her bir ayetin ilk muhatabı Hz. Peygamber olmuştur! O’nun şahsında İslam toplumuna yönelik Yüce Allah yaşam ilkeleri  vahyetmiştir / göndermiştir/. 
Ayetlerin ilk muhatabı Hz. Peygamber, aynı zamanda ayetleri gündemine ilk tatbik edendir! Bu yönüyle peygamberimizi soranlara ve hayatıyla bilgilenmek isteyenlere,   Annemiz   Hz.Aişe (r.a) cevaben  “ Siz hiç Kur’an okumaz mısınız, O’nun (s.a.s) ahlakı Kur’andır “  buyurmuşlardır.
Hz. Peygamber  (s.a.s) misyonunu “ Ben en güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim” şeklinde ifade eder. Ve “ güzel ahlakları sayesinde nice Müslümanlar gündüzleri nafile oruç sevabına, geceleri de nafile namaz kılmış gibi sevaba nail olurlar” “ Mizanda ahlak ve takva ağır basar “ buyurur.
Dualarında da “ Allah’ım bizi güzel yarattığın gibi, Ahlakımızı da güzel eyle” “ Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım” buyurur. 
Kıymetli kardeşlerim!
Ne mutlu bizlere son Peygambere Ümmet olanların kervanındayız! Ancak bu kervanda yerimizi belirleyebilmemiz için hassaten Hz. Muhammed’e ,  O’nun(s.a.s) öğreti ve İlkeleriyle  ittiba etmemiz  /uymamız/  gerekir!
Nitekim  Hz. Peygamber’e Ümmet olmak, buyruklarına uymak, yasakladıklarından kaçınmak suretiyle  Allah’ın razı olduğu “Salihler” den olabilir!
Al-i İmran Suresinde Mevlam:  “ Allah’ı seviyorsanız, Hz. Muhammed’e (s.a.s) uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın” buyurur.
Efendimizin 23 yıl gibi bir süre içerisinde “ Cahiliye” diye nitelendirilen  Mekke toplumunu “Medeni” bir topluma dönüştürmüştü…  ilke  ve yöntemlerine bugün ne kadar ihtiyaç duymaktayız! 
Toplumun her bir ferd ve sınıfına yönelik  en güzel örnekler ihtiva eden Hz. Peygamberini   daha dikkatli okumalı ve kendimize modller çıkartmalıyız.
Binaen aleyh “Hayatın her bir anı”  bilinen, sahabe-i güzin efendilerimiz tarafından kayıt altına alınan bir tek Hz. Peygamber’in hayatıdır. 
Salat O’na Selam O’na… 


MEVLİD-İ NEBÎ VESİLESİYLE MEVLİDE DAİR BİRKAÇ KELİME

Mevlid-i şerifimiz mübarek olsun! Bulgaristan Müslümanlarının hayatında, kimliğinin oluşma ve muhafazasında, Osmanlı Müslüman-Türk kültüründen tevârüs ettikleri Peygamber Efendimize karşı özel hürmet ve muhabbetin çok önemli yeri vardır. Bilinçli...