Bal-Göç: 'İçimizden ortak ve tek bir adayda bütünleşelim'

22 Ocak 2015 Perşembe

Share this history on :

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan itibaren  anavatan Türkiye’mize Rumeli-Balkan coğrafyasından ve özellikle Bulgaristan’dan kitlesel soydaş göçleri yaşanmıştır.
Bulundukları yerleşim yerlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatlarına büyük değerler katan bu insanların çok yoğun bir şekilde yaşadığı yerlerden birisi de Bursa’mızdır. Bursa’mız Türkiye’nin ve komşu coğrafyaların her yerinden göç alan güzide bir şehir olduğu gibi, Bulgaristan göçmenlerini de bağrına basan güzel insanların olduğu bir yerdir.
Demografik açıdan Bursa’mızın ekseriyetinin Balkan ve Rumeli kökenli olduğu herkesin malumudur. Bu ekseriyetin büyük çoğunluğunu ise “Bulgaristan göçmenleri”, yani halkın arasında bilindiği adıyla “muhacirler” oluşturmaktadır.
Öyle ki Bugün şehrimizde nüfus cüzdanında kendi doğum yeri olarak “Bulgaristan” yazan insanların sayısı yüzbinlerle ifade edilmektedir.

Bu insanların anavatanda doğan çocukları dâhil edildiğinde Bursa’mızın büyük çoğunluğuna karşılık gelen bir sayıya ulaşılmaktadır.
Bizler;
Rumeli-Balkan kökenliler,
Tuna - Rodop ve Deliormanlılar,
Diğer bir deyişle, “Bulgaristan Türkleri”
Kendilerinin, kendilerini bağırlarına basan Bursalıların, Türkiye’nin ve tüm insanların huzurunu, sükûnetini ve kardeşliğini esas alıp tüm yeteneklerimiz ile emek ve zenginliklerimizi Türkiye’ye ve insanlığa vermek için çalışmaktayız.  
Bursa’mızın, Ülkemizin ve Balkan Coğrafyasının sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesi için çok büyük katkılar sağlamaktayız. Şimdi bu katkımızı siyaset alanına –Merhum Sayın Mümin Gençoğlu’ndan sonra bir kez daha- ve  güçlü bir biçimde taşıma arzusundayız. Zira göçmenler siyaset yolu ile hizmetin önemini bilmektedir. Bu sebeple göç etme maksadı doğrultusunda yaşayan, sabırla çalışan ve Türkiye Cumhuriyetine ve Türk halkına şükran borcu içinde olan kişileriz.
Bizler bu açıklama metninde imzası bulunan Rumeli-Balkan ve özellikle Bulgaristan kökenli insanlarımıza hitap eden sivil toplum kuruluşları olarak ülkemizde 07 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimlerine yönelik olarak belirli ilke kararları aldık ve bu kararları sizlerle ve kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
Temsilde adalet, ehliyet ve liyakat, ahde vefa ve emanete riayet hususunda hassas olan göçmen camiası içinde Türk milletini ve Bursa’yı temsile yetkili kişilerin varlığı camiamızın zenginliğidir. Bu zenginlik Ülkemizin ve Devletimizin yüksek menfaatleri için çalışan siyasi partilerine ve Yüce Türk milletine arz olunur.
İlk ve en önemli prensip kararımız:
Yüce Mecliste Camiamızı, Bursa’mızı ve milletimizi olduğu kadar
“Balkanlar'daki soydaş ve akraba toplulukları" yani Evlad-ı Fatihanı da temsil etme sorumluluğu taşıyacak olan kişinin,
“İÇİMİZDEN BİRİSİ”,
“YÜREĞİNİ VE MESAİSİNİ CAMİAMIZA ADAMIŞ BİRİSİ”
olması gerektiğidir.
Bu basın bildirisinde imzası olan tüm dernek ve STK başkanları olarak kamuoyuna deklare ederiz ki:
Bizler; “Bulgaristan Türkleri” olarak,
7 Haziran seçimleri için
İÇİMİZDEN BİR ADAY,
TEK VE ORTAK ADAY
belirlemeye ve bu adayın yanında ve arkasında olmaya;
kısa bir süre içerisinde belirleyeceğimiz bu TEK ve ORTAK ADAYI
her türlü kayıt ve şart altında “SONUNA KADAR” desteklemeye karar vermiş bulunmaktayız.

Bu karar camiamızı temsil eden Sivil Toplum Kuruluşlarının ve İleri Gelen Kişilerimizin de katıldığı geniş istişareler sonucunda alınmıştır.

Şu ana kadar herhangi bir siyasi parti veya kişi ismi telaffuz edilmeden yürütülen istişareler ile alınan bu karar camiamızın kesin ve nihai kararıdır.
Camiamız, yaklaşan 7 Haziran 2015 seçimlerinde İÇİMİZDEN ÇIKACAK ORTAK VE TEK BİR ADAY etrafında bütünleşme kararı almıştır. 

 Bal-Göç