HÖH lideri sağlık bakanının istifasını talep etti

20 Ocak 2015 Salı

Share this history on :
HÖH lideri Lütvi Mestan, Sağlık Bakanı Petır Moskov'un istifasını istedi.