Yüksel ÖZKAN: “Sizler öyle uygun gördüyseniz, ben camiamız adına varım.”

11 Şubat 2015 Çarşamba

Share this history on :
Üye sayısı ve taban anlamında Bursa’daki göçmen derneklerinin büyük çoğunluğunu oluşturan Bal-Göç Genel Merkez ve Şubeleri ile Yöresel Göçmen Derneklerince 21 Ocak 2015 tarihinde halkımıza bir açıklama yapılmıştı.
Bu açıklamada her biri kendi üyelerince genel kurullarda seçilmiş ve yetkilendirilmiş olan kişilerden oluşan “Göçmen Dernekleri Platformu” şu konuları vurgulamıştı:

Ülkemizde yapılacak olan 7 Haziran 2015 genel seçimleri için;

“Yüce Mecliste Camiamızı, Bursa’mızı ve milletimizi olduğu kadar  “Balkanlar'daki soydaş ve akraba toplulukları" yani Evlad-ı Fatihanı da temsil etme sorumluluğu taşıyacak olan kişinin, “İÇİMİZDEN BİRİSİ”, “YÜREĞİNİ VE MESAİSİNİ CAMİAMIZA ADAMIŞ BİRİSİ” olması ve İÇİMİZDEN BİR ADAY, TEK VE ORTAK ADAY belirlenmesi, ve bu TEK ve ORTAK ADAYIN her türlü kayıt ve şart altında “SONUNA KADAR” desteklenmesi.”

Bu prensip kararından sonra oluşturulan “Ortak Çalışma Grubu” sık sık bir araya geldi.

Çok geniş istişareler yürütüldü. Bu istişarelerin sonunda oybirliği ile alınan karar sonucunda;

- Genel Merkezi Bursa’da bulunan ve aktif 9 şubesi bulunan Bal-Göç Genel Başkanlığını yürüten,

- Genel Merkezi Bursa’da bulunan ve bünyesinde Bursa-İzmir-Kocaeli-Yalova ve İstanbul’da (Kartal) kurulu dernekleri barındıran FEDERASYONUMUZUN (BGF) Genel Başkanlığını yürüten,
- Yine Türkiye’nin coğrafi anlamda göçmen bulunan hemen her şehrinde üye dernekleri bulunan KONFEDARASYONUMUZN (BRGK) Başkanvekilliğini yürüten, ve yıllardır bu camiaların içinde aktif bir biçimde çalışan ve bu camiaların da net desteğini alan birisi olarak “bizi temsile uygun bir kişisin” denilerek tarafıma görev tevdi edildi.
Yıllardır içinde bulunduğum ve derdiyle dertlenip, sevinciyle mutlu olduğum insanlardan oluşan bu camianın seçilmiş temsilcilerinden oluşan “Ortak Çalışma Grubu” bana bu görev tebliğ ettikten sonra bana yakışan şey sadece şunu söylemekti:
“Sizler öyle uygun gördüyseniz, ben camiamız adına varım.”
Bir yola çıkılacaksa şahsım adına değil, temsil ettiğim camia adına çıkılacaktı.
Çıkılan bu yol ne kadar zorluklarla dolu olursa olsun, yola çıkış gayesi “insanımıza hizmetti.”

İnsanımıza hizmet için çıkılan bu yolun bizi götüreceği yer, insanımızın istediği yerdir.

-Kutsal bir mesleği “severek” yapan,

-Şifaya ulaşan insanların her şükründe, bu şifaya aracı olabilmenin hazzıyla mutlu olan,

-Şifa dağıtacak uzman hekimleri yetiştiren,

-İçinde bulunduğum sosyal çevrede sevilen,

-Bir sivil toplum önderi olarak, başkanlıklarını yürüttüğüm camiaların adına belirli bir çizgisi ve duruşu olan,

-Balkanlardaki Türk nüfusunun büyük çoğunluğunu barındıran Bulgaristan’da camia adına temsiliyeti olan,

bir kişi olarak şahsi bir ikbal beklentim yoktur.
Ancak “TEK ve ORTAK ADAYIMIZ olarak şahsımı uygun gören, her türlü kayıt ve şart altında “SONUNA KADAR” desteklerini beyan eden; her biri kendi üyelerince genel kurullarda seçilmiş ve yetkilendirilmiş olan kişilerden oluşan “Ortak Çalışma Grubu” bana bu görevi tebliğ ettikten sonra ve alınacak netice artısıyla ve eksisiyle bizim camiamızın ortak çalışmalarının sonucu olacaktır denildikten sonra, benim için atılabilecek tek adım vardır: “ADAY ADAYI OLMAK!”
İnsanımızın derdiyle dertlenen, sevinciyle mutlu olan, yaşadığım Bursa şehrine ortak bir Bursalılık bilinciyle yaklaşan bir Bursa sevdalısı olarak; camiamıza, insanımıza, Bursamıza, Milletimize ve dolayısıyla Ülkemize hizmete talibim.
Bana tevdi edilen “aday adayımız ol” görevini yerine getirmek üzere; yasal zorunluluk gereği, uzun yıllar ve severek yaptığım Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki “kamu görevimden” 10.02.2015 tarihi itibarıyla ayrılmış bulunuyorum.
Bugüne kadar birlikte çalıştığımız tüm çalışma arkadaşlarıma, hekimlere, yöneticilere ve özellikle hastalarıma teşekkür ediyorum. Sizlere de hizmet etme imkânı bulmayı arzuladığım siyaset sahasına girerken hepinize esenlikler diliyorum.
“Her türlü kayıt ve şart altında seninleyiz“ diyerek, camiamız adına şahsıma büyük teveccüh gösteren ve camianın seçilmiş temsilcilerinden oluşan “Ortak Çalışma Grubu” başta olmak üzere, çıkılan bu yolda yanımda olacak olan herkese teşekkür ediyorum.
Bu yol “bizim” yolumuzdur.
Bu yol iyi niyetle çıkılan, “insanımızın sesi olmak için çıkılan” hayırlı bir yoldur.

Ve “Nice uzun yolculuklar, hep ‘atılan o ilk adımla’ başlar.”

Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN
Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) Genel Başkanı
 — 

0 коментара:

Yorum Gönder

Eleştiri sınırlarını aşan, kişi, grup ya da topluluğa hakaret, uygunsuz kelime, ırkçılık ve nefret söylemi içeren yorumlara yer verilmemektedir.