19. Asır Sofya Camileri

12 Ağustos 2015 Çarşamba

Share this history on :
Джамията "Баня баши" и старата баня


Джамията "Баня баши" към края на 19 век, отзад се вижда и църквата "Св. Крал" (днес "Св. Неделя")


Турската баня при джамията "Баня баши" в същия период.


Земетресението през 1904 г., старата баня и джамията.

"Буюк джамия" (Народният музей)
"Буюк джамия" (днес Археологическия музей)


Софиянци посрещат при Народния музей новата българска княгиня Мария-Луиза, 1893 г.

Керемитската джамия


Керемитската джамия към края на 19 век
Язаджийската джамия
Язаджийската джамия и едноименната чешма са се намирали на днешния ъгъл на улиците Алабин и Граф Игнатиев

Ел хаджи байрам джамия

Черната джамия


Улица "Самоковска" (днес "Граф Игнатиев") през 1887 г. На заден план се вижда Черната джамия (Коджа-дервиш Мехмед паша),
преустроена в църквата "Св. Седмочисленици" в началото на 20 век.


Сградата на медресето към Черната джамия, разрушена през 1928 г., за да отстъпи място на градинката при "Св. Седмочисленици".