Basri Şen: 'Kongre ile seçilmiş bir genel başkan yine kongre ile görevden alınmalı'

2 Şubat 2016 Salı

Share this history on :
Üyelerimizin çoğunluğunun Bulgaristan’ın Doğu Rodoplar Bölgesi Koşukavak Yöresinden Türkiye’ye göç etmiş bulunan Türk Soydaşlarımızın oluşturduğu derneğimiz son dönemde Bulgaristan’da Türk ve Müslüman azınlığın siyasi temsilcisi konumunda olan Hak ve Özgürlükler Hareketinde yaşanan olaylardan dolayı kaygı duymaktadır.
Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi’nin Genel Başkanı Lütfi Mestan’ın Onursal Başkan Ahmet Doğan tarafından samimi olmayan gerekçelerle görevinden alınması kaygı vericidir. 
Demokratik kurallar ve yasalar gereği kongre ile seçilmiş bir genel başkanın görevinden uzaklaştırılması yine kongre ile olması gerekir.
Onursal Başkanın Türkiye karşıtı tutum ve açıklamalarının akabinde, Bulgaristan’daki Türk karşıtı milliyetçi gruplar ve medyanın yazı ve söylemlerinde de haddini aşan açıklama ve beyanatların arttığını endişe ile izlemekteyiz. Bunlar bize eski anılarımızı hatırlatmakta olup buna sebebiyet verenleri daha sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bu gibi durumların bölgede yaşayan Türk ve Müslümanlara faydası olmayacağı gibi farklı etnik ve dini grupların hoşgörü içerisinde bir arada yaşamalarına da katkısı olmaz. 
Kamuoyuna saygı ile sunarız.

KOŞUKAVAK YÖRESİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Yönetim Kurulu Adına
Başkan 
Basri ŞEN