Bulgaristan Ekonomisi, Her Geçen Gün Devlete Biraz Daha Bağımlı Hale Gelmektedir

1 Mart 2016 Salı

Share this history on :
İndustry Watch’ın Yönetici Ortağı Lıçezar Bogdanov, Bulgar ekonomisinin her geçen gün devlete biraz daha bağımlı bir duruma geldiğini söyledi. 

Bogdanov, ülke ekonomisini olumlu etkileyen unsurun ihracat olduğunu, ancak ihracattaki süreçlerin hızını belirleyen unsurun hükümetin tutumu olduğunu açıkladı. Lıçezar Bogdanov, Bulgar ekonomisinin iç tüketimden daha hızlı bir şekilde geliştiğini ve ekonominin enerji verimliliğinde artış yaşandığını belirtti. Bu trend sonucunda uzun vadede ekonomide katma değerin ağırlığının artması beklenmektedir. Bir taraftan ülkedeki özel sektör yatırımlarının ve doğrudan yabancı yatırımlarının düşük olması, diğer taraftan hükümetin harcamaları ekonominin büyümesine en fazla etki eden unsurların önünde gelmektedir. Bu trendin 2016 yılında da devam etmesi ve AB’d en gelen finansman miktarının azalmasından dolay olumsuz neticeler getirmesi beklenmektedir. Bogdanov, devletin özel sektörde varlığının her geçen gün daha fazla hissedildiğini ve özel sektör yatırımlarının yeri devlet yatırımları tarafından alındığı önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.