Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan "ortak temas merkezi" kuracak

10 Nisan 2016 Pazar

Share this history on :
Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında "Polis ve Gümrük İşbirliği Ortak Temas Merkezi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Anlaşma" ile "Notalar" onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, taraf devletlerin yasa dışı göç, uyuşturucu ticareti, organize suç, terör ve diğer ciddi suçlarla mücadelede etkinliğinin artırılması, polis, sınır ve gümrük yetkililerinin karşılıklı faaliyetlerine destek verilmesi ve Avrupa Birliği koşullarına ve normlarına uygun şekilde ortak bir çerçeve standart tesis edilmesi için "ortak temas merkezi"nin kurulmasına ve işleyişine ilişkin genel hüküm ve yöntemleri kapsıyor.

Anlaşmaya göre, üç ülke arasında bilgi alışverişini ve işbirliğinin koordinasyonunu sağlayacak ortak temas merkezi, Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yer alacak.

Taraf devletlerin her birinin dört yetkilisinin yer alacağı bir ortak komisyon kurulacak ve komisyonun üyeleri, her yıl iki kez ortak temas merkezinde bir araya gelerek diplomatik kanallarla birbirine bildirimde bulunacak. Komisyon tarafından her yıl, merkezin işlevinin değerlendirildiği bir rapor hazırlanacak.