Türkiye'de ikamet eden ve yurtdışında doğan vatandaş sayısında Bulgaristan doğumlular ilk yerde

26 Nisan 2016 Salı

Share this history on :
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı ’Doğum Yeri İstatistikleri’ni açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), 2015 sonuçlarına göre, yurtdışında doğan ancak Türkiye’de yaşayanlarda Bulgaristan ilk sırada yer alıyor.

TÜİK verilerine gore, Türkiye’de ikamet eden ancak yurt dışında doğan nüfusun, doğdukları ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ilk sırada yüzde 23,8 ile Bulgaristan doğumluların yer alıyor.
Bulgaristan doğumluları sırasıyla, Almanya (yüzde 16,5), Irak (yüzde 6,1), Suriye (yüzde 4,8) ve Azerbaycan (yüzde 3,3) doğumlular takip etti.
Yurt dışı doğumlu olup Türkiye’de ikamet edenlerin yüzde 74’ü çalışma çağındaki (15-64 yaş) nüfustur. Bu nüfusun yüzde 45,6’sını erkekler, yüzde 54,4’ünü kadınlar oluşturdu. Yurt dışı doğumlu nüfusun yüzde 14,7’si çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundadır. Bu nüfusun yüzde 51,5’i erkek iken, yüzde 48,5’i kadındır. Yurt dışı doğumlu nüfusun yüzde 11,3’ü yaşlı nüfus olarak adlandırılan 65 ve daha yukarı yaş grubunda yer almaktadır. Bu nüfusun yüzde 44,3’ünü erkekler, yüzde 55,7’sini ise kadınlar oluşturmaktadır.

İSTANBUL VE İZMİR’DE YURT DIŞI DOĞUMLULARDA BULGARİSTAN İLK SIRADA
İstanbul’da yaşayan yurt dışı doğumlular içinde ilk sırayı yüzde 23,7 ile Bulgaristan doğumlular alırken, İzmir’de ikamet eden ancak Bulgaristan’da doğanlar yüzde 40,3 ile yine ilk yerde bulunuyor. 
Ajans Bg