Yedikızlar Camii’nde Mevlid-i Şerif (video)

6 Mayıs 2016 Cuma

Share this history on :
Kırcaali'nin Kirkovo İlçesine bağlı Podkova (Nalbantlar) Köyünde Osmanlı Dönemi'nde inşa edilen ve geçtiğimiz yıllarda restorasyonu yapılan tarihi Yedikızlar Camii’nde Mevlit-i Şerif okutuldu.
Kırcaali'ye 35 kilometre ve Gümülcine'ye de 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yedikızlar Camii’ndeki mevlid için Bulgaristan’dan ve Yunanistan Batı Trakya’dan yüzlerce Müslüman geldi.

MEVLİDE SİYASİLER DE KATILDI
Podkova’daki mevlide siyasetçiler de katıldı. DOST Partisinin Genel Başkanı Lütvi Mestan, HÖH Kırcaali İl Başkanı, milletvekilleri ve belediye başkanları mevlide katılanlar siyasetçiler arasındaydı.

CAMİ YEDİ KIZ TARAFINDAN YAPTIRILDI
Yaygın bir rivayete gore, yedi genç kız nişanlandıkları gençlerin askerden dönmelerini ve onlarla evlenmeyi beklemektedir. Ancak bu yedi asker Yemen'de şehit düştükleri için köye dönemez. Yedi genç kız nişanlılarının Yemen ellerinde şehit düştüklerini öğrenince yüreklerindeki sevgi, vefa ve şehitler için duydukları saygı nedeniyle çeyizlerini satıp onların hatırasına bu camiyi yaptırırlar. Genç kızlar bundan sonra kimseyle evlenmezler.
Yedi kızın mezarları, caminin avlusunda yan yana bulunmaktadır. Şehit düşen yedi asker Yemen topraklarında yatmaktadır ve mezarları bilinmemektedir. Sonraları medreseye dönüştürülen bu tarihi yapı yıllar boyunca yaşanan siyasi olaylar ve savaşlar sonucunda çok yıpranmıştır. Okul, lojman ve yemekhaneden geriye bir şey kalmamıştır. Balkan savaşında ve sonrasında inançlı Müslümanlar Yedi Kızlar Camisi'ne sahip çıkmış ve bugünlere ulaşmasını sağlamıştır.
Her yıl Mayıs ayında bu camide yedi kızlar ve onların Yemen'de şehit düşen nişanlılarının ruhuna mevlit okutulmaktadır. Bu geleneksel tören ve ibadet için Türkiye'den, Rodop'ların hemen hemen her bölgesinden ve Yunanistan'dan gelen Müslümanlar caminin içini ve avlusunu doldurmakta, okunan Kuranı Kerimi ve Mevlidi Şerifi dinlemektedir.
Ajans Bg