2016 yılı zekat nisab miktarı 4 bin 600 leva

6 Haziran 2016 Pazartesi

Share this history on :
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü “Fetva Komisyonu”  26.05.2016 tarihinde Sofya’da gerçekleştirdiği oturumunda aldığı kararları Müslüman toplumununun bilgilerine arz etmektedir:
1.2016 yılı zekat nisab miktarı 4 bin 600 leva
2.2016 yılı için fitre miktarı en az 5 leva kişi başı.
Hesaplamalar, “Fetva Komisyonunun” 15.08.2009 tarihinde alınan kararına göre yapılmıştır. Sözkonusu karar, zekat nisab miktarının ve fıtre nisab miktarının nasıl hesaplandığını açıklamaktadır.
6 Haziran 2016 tarihinde başlayacak olan Mübarek Ramazan ayını hayır ve bereket ile geçirmenizi diler, Allah’ın affı ve mağfiretinin bütün inananların üzerine olmasını Yüce Rabbimden niyaz ederim. 
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü