Bulgar Kilisesi, Büyük ve Kutsal Konseyin toplantısına katılmadı

20 Haziran 2016 Pazartesi

Share this history on :
Ortodoks dünyasının manevi liderlerini yaklaşık 13 yüzyıl sonra bir araya getirecek olan Büyük ve Kutsal Konsey (Sinod) toplantısı Yunanistan'ın Girit Adası'nda başlarken, başta Rusya olmak üzere bazı kiliseler toplantıya katılmadı.

Yapılan basın açıklamasına göre, son benzeri 787 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleşen toplantı, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un başkanlığında 27 Haziran'a kadar sürecek.

Ortodoks dünyasının sorunlarının ve dini meselelerin ele alınacağı toplantının 14 Ortodoks Patrikhane ve Otosefal'den (özerk kilise) dini liderlerin ve din adamlarının katılımıyla gerçekleşmesi beklenirken, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan ve Antakya kiliseleri toplantıya katılmayı reddetti.

Sırbistan kilisesi ise başta toplantıya katılmayacağını açıklasa da daha sonra bu karardan vazgeçildi.

Rusya Patrikhanesi toplantılarda oturma düzenini sebep olarak göstererek toplantıya katılmama kararı alırken, bir kilisenin dahi katılmamasıyla toplantının meşru sayılmayacağını belirtti.

Ortodoks diasporasının sorunları, oruç, evlilik, diğer Hristiyan kiliselerle olan ilişkiler, teknoloji ve bilimin Ortodoks dünyasına etkileri gibi konuların tartışılacağı toplantı sonunda kilise liderleri tarafından ortak bir bildirinin yayımlanması bekleniyor.

İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesi 300 milyonluk Ortodoks dünyasının lideri olarak kabul edilse de bazı kilise ve gruplar buna itiraz ediyor. Toplantının yapılması için yaklaşık 55 yıldır çaba gösteriliyordu.