Lütvi Mestan: 'İradenizi özgür kılın'

30 Temmuz 2016 Cumartesi

Share this history on :
Lütvi Mestan
DOST Partisi Genel Başkanı

Yargıtay tarafından Sorumluluk Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisinin (DOST) tescil kararı, aylar önce gerçek eşitliğe ve gerçek demokrasiye susamış binlerce Bulgaristan yurttaşının yüreğinde oluşan bir olgunun resmi olarak tanınmasıdır.
Demokratik, sorumluluk sahibi, özgür ve hoşgörü dolu Bulgaristan için davamıza inanan yeni partinin ilk yandaşlarına can-ı gönülden teşekkür ederim.
Düşünce olarak bizimle olan ama bugüne değin kendilerine saldırgan bir biçimde DOST partisinin tescil alamayacağı fikrinin aşılanması istenen herkese samimi çağrıda bulunuyorum, demokrasi, gerici güçlerden ve onların büyülerinden çok daha güçlüdür ve bu yüzden iradenizi özgür kılmanızı, enerjinizi serbestlemenizi bekliyorum ki yeni ve güçlü bir seçeneğin birlik parçası olalım.
Yargıtay’ın kararı DOST için iyi haber olmaktan ziyade Bulgaristan için iki nedenden dolayı iyi haberdir.
Birincisi siyaset üstüdür. Yargıtay kendi anayasal ve yasal sorumluluk duygusu yüceliğindedir ve aldığı bu kararla Sofya Kent Mahkemesi yargıcının reddetmesi sonucu, binlerce DOST üye ve yandaşının hukukun üstünlüğüne ilişkin yitirdiği güveni onardı. Yargıtay’ın bu kararı kayıtsız şartsız Bulgaristan’ın kendi vatandaşlarının siyasi örgütlenme özgürlüğü anayasal hakkını güvence altına alan bir hukuk devleti olduğuna bir işarettir.
İkincisi siyasi derinliğe sahiptir. DOST’un kurulması Bulgaristan’ın dürüst ve tutarlı bir Avrupa-Atlantik devleti olarak gelişmesi için yeni, güçlü bir demokratik kaynaktır. Bu DOST için önceliklerin önceliğidir çünkü uygar siyasetin bütün değerlerini içerir ki bunlardan başta etnik ve dini ayrımcılığın olmadığı gerçek eşitlilik gelir. Bizler gelecekte de cesaretle tam ve etkin bir eşitlik elde etmek için mücadelemize devam edeceğiz ancak bunlar bütünleşme mekanizmaları yoluyla olacaktır. Bu süreç Bulgar yurttaş ulusunun birliğine dayalı anayasal ilkesi çerçevesinde yaşama geçirilmelidir, bu da DOST Partisini gerçek bir ulusal liberal parti yapmaktadır. Dışlayan yerine içeren yeni, çağdaş yurttaş yurtseverliği anlayışımız, ciddi zorluk teşkil eden ve dünya demokrasisinin karşı karşıya kaldığı acımasız terör bağlamında daha anlamlı hal almaktadır. Terör tırmanışını önleyecek etkin koruma olarak ulusal güvenlik sisteminin güçlendirilmesinin yanı sıra DOST çevre çizgisine sahip partiler özellikle önemli bir kaynaktır çünkü her şeyden önce bizler nefret
söylemiyle bölünmeden ziyade hoşgörüyle bütünleşmeye güven duyuyoruz.
Sorumluluk Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Bulgar toplumunda tüm NATO karşıtı, Avrupa karşıtı, aşırı sağcı ve oligarşik güçlere karşı bir seçenektir. Demokratik değişikliklerin başlamasından 26 yıl geçmesine rağmen, bu gerici güçler Bulgar demokrasisi için gerçek bir tehdit oluşturmaktadır. Birleştirilmiş önlemler gerekmektedir ve tam da burayı yerimiz olarak belirliyor ve de siyasi amaçlarımız bu yönde olacaktır.
Yolun başında olduğumuzu biliyoruz. Doğru yol olduğu için de başaracağız.