Ankara, Bulgaristan göçmenlerinin sorunlarını dinledi

31 Ocak 2017 Salı

Share this history on :
30 Ocak akşamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu 70 kişilik heyetimizi Ankara'da ÇASGEM'de kabul etti. 

Akşam yemeğinde Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonuna (BRTK) bağlı derneklerin temsilcileri ile bir araya gelen Müezzinoğlu sorunları dinledi ve çözüm önerilerini ilgili bürokratlara bir sonraki gün yapılacak çalıştay için söyledi. 
İkamet tezkeresi ile Türkiye'de bulunan Türk Soyluların hiç bir prim ödemeden çocuklarının sosyal güvenliğinden yararlanarak sağlık hizmeti alabileceklerini, vatandaşlığı bulunmayan ancak 1. Derecede burada akrabası olanlar ise 53 TL aylık prim ödeyerek bir ay sonra her çeşit sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için yasal çalışmaların hazır olduğunu belirttiler. Sorunları içeren rapor BAL-GÖÇ ve B.G.F Başkanı, BRTK Başkanvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan tarafından Bakan Müezzinoğluna iletildi. 31 Ocak tarihinde saat 09.00’ da başlayan toplantı kesintisiz 3 saat sürdü. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, ÇSGB Uluslararası İsgücü Gen. Müd. Sadettin Akyıl, Nüfus Vatandaşlık İşleri Gen. Müd. Şb. Müd. Bedriye Duman, İçişleri Bakanlığı Gen. Müd. Yabancılar Daire Baş. Hüseyin Havuz ve STK temsilcileri katıldılar. Toplantının moderatörlüğünü ilgili bakanlık bürokratları ile masaya oturan Yüksel Özkan yaptı ve konular ile ilgili konuşmaları yönetti. Dört ana konuda sorunlar masaya yatırıldı;

1. Sosyal Güvenlik, 
2. Vatandaşlık, 
3. Oturma izinleri, 
4. Çalışma izinleri. 

Konular ile ilgili ayrıntılı sorunlar ve çözüm önerileri ilgili bakanlıkların yetkilerine iletildi. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ancak değişik sebeplerden dolayı vatandaş olamayanlar için çözüm önerileri İçişleri Bakan Yardımcısı Öztürk ve ilgili bakanlık bürokratlarına iletildi. 2008 yılında çıkan borçlanma yasasından yararlanamayanlar için yeni düzenlemelerin yapılabilmesi için ayrıntılı bir rapor sunuldu. Oturma ve çalışma izinlerinin pasaport süresi kadar kesintisiz olarak düzenlenmesi Dernek yöneticileri tarafından ilgililere önerildi. Bu konuda ilgili bakanlık bürokratları toplantı esnasında bir engel olmadığını ve teknik çalışmalarını tamamlayıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na sunacaklarını söylediler. 1989 zorunlu göçü ve ona bağlı parçalanmış ailelerin sorunları etraflı olarak örnekleri ile anlatıldı. Yukarıda bahsedilen sorunların çözümü konusunda ilgili bakanlıkların yetkilileri ümit verici konuşmalar yaptılar. Kronikleşmiş sorunlara ilişkin kesinlikle çözülmesi gerektiği mesajı heyetimiz tarafından ilgililere iletildi. Mağdurların sayısının az (3 bin civarında) olmasına rağmen sıkıntıların ise çok ciddi olup ailelerin parçalanmasına neden olduğu anlatıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Gen. Müd. ve Arşivler Gen. Müd. tarafından verilmekte olan isim denklik belgeleri artık İl ve İlçe Nüfus Müd. den verilebilecektir. Pilot bölge olarak Bursa/Nilüfer seçilmiştir. Diploma denklikleri ile konu ise YÖK’teki yeni idari yapılanma nedeniyle başka bir zamanda yapılacak toplantıya ertelendi. Saha çalışmalarının Şubat sonuna kadar tamamlanması konusunda heyetimiz karar aldı. Tüm bu sorunların çözümü için bugüne kadar iktidar ve muhalefet partileri yetkililerine tarafımızca onlarca rapor sunulduğu belirtilerek kanuni düzenlemelerin en kısa zamanda yapılması konusunda ısrarcı olduğumuz vurgulandı. Başta ÇSGB Sayın Mehmet Müezzinoğlu'na, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Sebahattin Öztürk'e, Milletvekillerine, İlgili Bakanlık bürokratlarına, Dernek, Federasyon ve Konfederasyon heyetine, ÇASGEM yetkililerine, çalıştaya katkı koyan herkese camiamız adına teşekkür eder şükranlarımı sunarız. 

Saygılarımla, 
Prof.Dr. Yüksel Özkan, 
BAL-GÖÇ ve B.G.F Başkanı, BRTK Başkanvekili.0 коментара: