Bulgaristan İş Yapma Koşulları Bakımından Dünyada 38. Yerde

13 Mart 2017 Pazartesi

Share this history on :
Forbes’un 2016 yılı iş yapma koşulları bakımından ülke sıralamasında Bulgaristan, önceki yıla göre yedi pozisyon ilerleyerek 38. sıraya yerleşti. 2016 yılında söz konusu sıralamaya 139 ülke dahil edildi. Bulgaristan’ın farklı alanlardaki yeri:

Ticari özgürlük – 7;
Parasal özgürlük – 35;
Mülkiyet hakları – 66;
İnovasyon – 64;
Teknoloji – 38;
Bürokrasi – 68;
Yatırımcıların korunması – 13;
Yolsuzluk – 66;
Kişisel özgürlük – 42;
Vergi yükü – 68;
Sermaye piyasası performansı – 7.

0 коментара: