Türkiye'deki okullarda Bulgarca eğitimi

11 Nisan 2018 Çarşamba

Share this history on :

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda öğretilebilecek yabancı dillere, Bulgarca ve Ukraynaca dillerini ekledi.
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında iki yeni yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkındaki Kanun'un 2. maddesi doğrultusunda okullarda Bulgarca ve Ukraynaca dillerinin eğitim ve öğretiminin yapılması kararlaştırıldı.