Bulgarların yaşam standardı AB ortalamasının yüzde 55'i düzeyinde

3 Temmuz 2018 Salı

Share this history on :
Eurostat'ın açıkladığı verilere göre Bulgarların yaşam standardı ortalama Avrupalının yaşam standardının %55'i kadar... Bu gösterge, Bulgaristan'ın AB'de gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde olduğuna işaret ediyor. 

Eurostat, hane halklarının refah ölçütü olarak reel bireysel tüketimi kullanıyor. Önceki yıl bu gösterge %53 olup bir yılda Bulgarlar ortalama AB vatandaşının yaşamına çok az yaklaşmış bulunuyor. 

Hırvatistan (%61), Macaristan (%63), Romanya (%68) bu göstergede Bulgaristan'a en yakın ülkeler konumunda bulunuyor. 

Yaşam standartlarının kıyaslanmasında diğer önemli bir gösterge kişi başına Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH). Bulgaristan bu göstergede de son sırada olup ülkede kişi başına GSYİH AB ortalamasının % 49'u kadar.