SETA raporu: ‘HÖH’ün, Bulgaristan Türklerini asimile olarak kültürel karakteristiğini yitirme yönünde etkisi var’

7 Haziran 2020 Pazar

Share this history on :
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından yayınlanan ‘Bulgaristan Türklerinin Kültürel, Ekonomik ve Siyasi Sorunları, Talepleri, Çözüm Önerileri’ adlı raporda Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ile ilgili çarpıcı tespitler yer alıyor. 

Türkiye’nin soydaş politikasını Bulgaristan özelinde analiz eden raporda, Bulgaristan devletinin bu konudaki politika ve uygulamaları inceleniyor. Raporun siyasi partiler kısmında HÖH için partinin uzun vadede Bulgaristan Türklerini asimile olarak kültürel karakteristiğini yitirme yönünde bir etkisi olduğu vurgulanıyor.  

Raporda şöyle deniliyor: 

 ”Bulgaristan siyasetine sorun çıkarmayan, Bulgaristan Türk toplumunu sisteme entegre şekilde tutan bir partidir. Hatta bu bakımdan başka ülkelerdeki pek çok etnik partinin tersine HÖH etnik azınlığı merkeze çekici bir rol üstlenmektedir. Ne var ki partinin Bulgaristan Türklerinin etnik mobilizasyonunu canlı ancak uyumlu tutan bu olumlu işlevinin yanı sıra, Türk toplumunu sosyoekonomik olarak periferide tutma ve uzun vadede asimile olarak kültürel karakteristiğini yitirme yönünde bir etkisi de muhtemeldir” 

 Ajans Bulgaristan

0 коментара:

Yorum Gönderme

Eleştiri sınırlarını aşan, kişi, grup ya da topluluğa hakaret, uygunsuz kelime, ırkçılık ve nefret söylemi içeren yorumlara yer verilmemektedir.