Popüler Yayınlar

Bulgaristan'da ulusal azınlık talebi

19 Mart 2019 Salı

İdeolojileri aynı

16 Mart 2019 Cumartesi

Kırcaali Medresesi

6 Mart 2019 Çarşamba

Türkiye'ye En Çok Ziyaretçi Bulgaristan'dan

28 Şubat 2019 Perşembe

Türkiye'yi yılın ilk ayında ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,33 artarak, 1 milyon 539 bin 496 yabancı ziyaretçi ağırlandı. Türkiye'nin hedef pazarlarındaki artış ise yüzde 40'ın üzerine çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre, Türkiye bu yıla yabancı ziyaretçi sayısında artışla başladı. Türkiye'yi yılın ilk ayında 1 milyon 539 bin 496 yabancı ziyaret etti. Ocak 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yüzde 5,33 oldu. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan 133 bin 806 kişi ile birinci, Gürcistan 112 bin 376 kişi ile ikinci, Almanya ise 102 bin 120 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı İran ve Rusya izledi.  

Uluslararası Ana Dil Günü’nde Bulgaristan’daki Türklerden tepki

21 Şubat 2019 Perşembe


Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO), 1999 yılında ilan ettiği Uluslararası Ana Dil Günü Bulgaristan’da yaşayan Türkler tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanırken, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ana dillerini kullanmada  problem teşkil eden bazı yasaların hala yürürlükte olmasını eleştirdi.

HÖH milletvekili Erol Mehmet, parlamento kürsüsünden yaptığı konuşmada seçim dönemlerinde seçmenlere Türkçe hitap edemediklerini hatırlatarak bu yasağın devam etmesini eleştirdi.

Etnik kökenine bakılmaksızın tüm Bulgaristan vatandaşlarının seçme ve seçilme hakkının olduğunu belirten Erol Mehmet,
Tüm siyasi partilerin seçmenine ulaşma konusunda eşit haklara sahip olduğunu, ancak çeşitli etnik gruplara mensup yaşlı insanların Bulgarca bilmediklerini ve kendilerine Türkçe hitap edemedikleri için de bu hakkın partilerinden alındığını söyledi.

Yasaklar yüzünden seçim dönemlerinde Bulgarca dışında başka bir dilde seçmene seslenemediklerini hatırlatan Mehmet, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin ana dillerinde konuşma hakkının ellerinden alındığını vurguladı.

Okullarda Türkçe dersi eğitimine de değinen Mehmet, Türk çocuklarının Türkçe dersi almaları konusunda sürekli bürokratik engellerin çıkarıldığını ve 27 yıldır  Türkçe dersi kitaplarının yeni basımı yapılmadığını hatırlattı.

Nahit Doğu / İHA

Komşu iki ülke arasına köprü yapılacak

Kırklareli Valisi Osman Bilgin:
"Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan Mutlu deresine köprü kurulması için proje çalışmalarına başlandı. Kurulacak köprü ile kara sınır kapısı açılacak ve iki ülkenin ilişkileri artacak"

Vali Bilgin, iki komşu ülke arasına kurulması planlanan köprü için valilikte ilgili kurum müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.
Bilgin toplantıda, köprü kurulması için tüm çalışmaların hızlandırıldığını, bu çalışmayı önemsediklerini ifade etti.
Köprünün Demirköy ilçesine bağlı Beğendik köyü ile Bulgaristan'ın Rezovo köyü arasında kurulacağını belirten Bilgin, "Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan Mutlu deresine köprü kurulması için proje çalışmalarına başlandı. Kurulacak köprü ile kara sınır kapısı açılacak ve iki ülkenin ilişkileri artacak." dedi.
Bilgin, köprü çalışmalarının en kısa sürede başlayarak, kara sınır kapısını açmak istediklerini sözlerine ekledi.
AA

Resmi Murat: 'Anadilini öğrenmek her Bulgaristan vatandaşının anayasal hakkıdır'

19 Şubat 2019 Salı


Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Eğitim Bakanı Krasimir Vılçev'e okullarda anadili Türkçe dersinin daha etkili bir şekilde öğretilmesi isteğiyle bir mektup gönderdi. 

Mektubun içeriğini aşağıda okuyabilirsiniz. 

     "Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın stratejik belgeleri arasında ulusal azınlıklara mensup çocuk ve öğrencilerinin Bulgaristan öğretim sistemine entegrasyonu, amaçlanan hedefler arasında hayati öneme sahip olan sorunların en dikkate değer olanlarından biridir.
     Tüm çocuk ve öğrencilerin kaliteli eğitim sürecine eşit olarak katılımı, interkültürel eğitimin hayata geçirilmesi, anadilini, tarihi ve kültürü öğretme sayesinde onların özdeşliğini (ayniyetini) koruyup geliştirmek, eğitim-öğretim boyutlarının entegre edilmesinde çok önemli yere sahiptir. Anadilin (Türkçenin) öğretimine Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasa’sının 36. madde, 2. fıkrası ve Okulöncesi ve Okul Öğretimi Yasası’nın 13. madde, 6. fıkrası ile 76. madde, 1. fıkrasında dilek niteliğinde yer verilmiştir.
     Son zamanlarda Bakanlığınızın anadil (Türkçe) öğretimi programının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını ve Türkçe ders kitaplarının basılmasıyla ilgili girişimlerini büyük bir memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isteriz.
     Kırcali iline bağlı Ardino belediyesi okullarında anadil (Türkçe), halen (2018/2019 eğitim-öğretim yılında) Ardino Vasil Levski Lisesi’nde, Gorno Prahovo köyü Aziz Kiril ve Metodiy İlköğretim Okulu’nda, Borovitsa köyü A.S. Makarenko İlköğretim Okulu’nda ve  Ardino’daki Kişisel Gelişim Merkezi’nde iki gruba okutulmaktadır.
     Buna rağmen yine de karşılaştığımız bazı sorunlar bizim için ciddi sıkıntılar yaratmaktadır: Genellikle normatif, finans, örgüt işleri, kaynak ve kadro problemleri olarak niteleyebileceğimiz bu sıkıntılar Anayasa’nın vermiş olduğu bu hakkımızı kullanma yönünde bizi epey zorlamaktadır. 
     Halen yürürlükte olan eğitim-öğretim planı bünyesinde “anadil”in seçmeli dersler kapsamında olduğu ve okuldaki çalışmalar tam gün sistemine uygun bir şekilde gerçekleştirildiği ve öğrencilerin Ardino’ya köylerden taşımalı olarak getirildiği, bunun dışında ders saatleri rejimi çok yoğun olduğu için, anadili dersi okuyacak olan grupları oluşturma işi oldukça zorlaşıyor.

       Kanaatimizce “anadil” dersinin, eğitim-öğretim planının “B” bölümünde seçmeli saat olarak uygun bir yere konulması daha isabetli olacaktır. Anadilini okuyan çocuklardan  grup oluşturulurken sıkıntı yaratan başka örgütsel sorunlar da var. Anadil okumayla ilgili yapılan başvurularda gecikme, dilekçelerin zamanında toplanamaması, onların her yıl tekrardan toplanması, düzenlenmesi ve okul çalışmalarıyla uygun hale getirilmesi bu sorunların başında gelenlerdir. Ayrıca çocukların “anadil (Türkçe) öğrenimi” konusunda öğretmenler ve okul müdürleri tarafından motive edilmesi yönündeki çabalar da yetersizdir. Dahası, çocukların “anadil (Türkçe) öğrenimi” alanında hazırlıklı öğretmenlerin, Eğitim ve Bilim Bakanlığı bünyesinde ve Kırcali Eğitim Müdürlüğü’nde donanımlı denetim kadrolarının yetersizliği vb. bu sıkıntıları daha da artırmaktadır.
     Okutulmakta olan ders kitaplarının 1992 yılından oldukları göz önünde bulundurulursa, yeni ders kitaplarının ve diğer eğitim araçlarının ivedilikle sağlanması gerekliliğini önemle belirtmekte yarar vardır.
     Anadilini öğrenmek, kültürünü kendi etnik özelliklerine uygun bir şekilde geliştirmek, her Bulgaristan vatandaşının anayasal hakkıdır. Yukarıda objektif olarak yansıtmaya çalıştığım olumsuzlukların bertaraf edilmesi ve mevcut sorunların çözüme kavuşması için aşağıdakilerin yapılmasını öneriyoruz:
1. Anayasal hak olan “anadil” dersinin belediye okullarında, eğitim-öğretim planının “B” bölümünde seçmeli saat olarak uygun bir yere konulmasının KHK (kanun hükmünde kararname) ile düzenlenmesi;
2. Anadili (Türkçe) öğretimiyle ilgili gerekli ödeneklerin sağlanıp harcamaların standartlara uygun bir şekilde yapılması;
3. Anadili (Türkçe) öğretimini gerçekleştirecek olan öğretmen kadrosunun statüsünün belirlenmesi ve yeterlik düzeylerinin yükseltilmesi;
4. Anadili (Türkçe) öğretimi için gerekli yeni kitap ve araç gereçlerin ücretsiz olarak temin edilmesi.
5. Anadili (Türkçe) öğretimine yönelik metodik çalışmaların ve denetimin Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Kırcali İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilmesi.
     Etkin desteğinizi esirgemeyeceğinizi umuyor ve olumlu sonuçlar bekliyoruz. "

HÖH Kırcaali İlçe Teşkilatı Başkanı istifa etti

15 Şubat 2019 Cuma


HÖH KIRCAALİ  TEŞKİLATINDA NELER OLUYOR

Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisinin (HÖH) Kırcaali İlçe Teşkilatında parti içi çekişmeler sonucu Kırcaali Belediye Başkanı Mümin Ali’nin istifa ettiği bildirildi.

Ali’nin aynı zamanda HÖH’ün ilçe teşkilatı başkanlığından da istifa ettiği kaydedildi.  

İstifa dilekçesinde görevi bırakma nedeni olarak şahsı nedenler gösterdiği açıklanan Ali'nin istifa dilekçesinin Belediye Başkanı ve HÖH Genel Başkan Yardımcısı Hasan Azis tarafından kabul edildiği ifade edildi.

Ajans Bulgaristan

"Balkanlar'da 2 milyon civarında kişi Türkçe konuşuyor"

12 Şubat 2019 Salı

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bülent Yıldırım, Balkanlar'da 2 milyon civarında kişinin Türkçe konuştuğunu belirtti.
Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkler'in ve Türkçe'nin Balkanlar'daki varlığını koruduğunu ifade etti.
Türkçe'nin Balkanlar'da yaşatıldığını ifade eden Yıldırım, bölgedeki en yoğun Türk nüfusun Bulgaristan'da olduğunu söyledi.
Türklerin, Bulgaristan nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturduğunu anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:
"En son 2011 sayımlarında, ana dili Türkçe olan nüfus 605 bin kişidir. Tabii bu rakam tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Bir önceki 2001 sayımında 746 bin civarındaydı. Bunun düşük gözükmesinin nedeni, Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne girmesinin ardından binlerce Türk, Avrupa'ya çalışmaya gitti ve sayımda orada olmadıkları için nüfus az gözükmüştür. Bulgaristan'da hala 800 bin civarında Türk var. Türkçe konuşan Müslüman Romanlar'la birlikte bu sayı 1 milyon 500 bin civarındadır. Bulgaristan'da 1 milyon 500 bin kişinin Türkçe konuştuğunu söyleyebiliriz."
Bulgaristan dışında kalan ülkelerde de Türk soydaşların Türk diline sahip çıktığını ifade eden Yıldırım, Türkçe'nin Balkanlar'da varlığını koruduğuna işaret etti.
Bülent Yıldırım, "Yunanistan Batı Trakya'da 150 bin Türk nüfusu var. Bunun yanında Rodos, İstanköy ve 12 Adalar'da az da olsa 5 bin kadar bir Türk var. Romanya'da 150 bin civarında bir Türk nüfusu var. Makedonya'da 100 bin, Kosova'da ise 70 bin civarında bir Türk nüfus var. Bu rakamlara baktığımızda Bulgaristan'da Türkçe konuşan 1 milyon 500 insanla birlikte 2 milyon civarında insanın Balkanlar'da Türkçe konuştuğunu ve Türk dilini yaşattığını söyleyebiliriz." diye konuştu.
- "En yoğun göç Bulgaristan'dan"
Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Balkanlar'dan en yoğun göçün de Bulgaristan'dan olduğunu söyledi.
Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon Türk'ün Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç ettiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:
"Bulgaristan, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra en çok göç aldığımız ülkedir. 1923'ten bu yana Bulgaristan'dan Türkiye'ye, 1 milyona yakın Bulgaristan Türkü göç etmiştir. Özellikle 1989-1993 yılları arasında 350 bin kişi Türkiye'ye göç etmiştir. Bu göçler Bulgaristan Avrupa Birliği'ne girene kadar devam etmiştir. Bulgaristan'ın Osmanlı idaresinden çıktığı 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan bugüne kadar ise toplam 1 milyon 736 bin 465 Türk, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmiştir."

Bulgaristan’da 3 Mart Osmanlı’dan kurtuluş bayramı olmasın talebi

Bulgaristan’da Türklere ait Altay Derneği, ülkede Osmanlı egemenliğinden kurtuluşun kutlandığı 3 Mart gününün ulusal bayram olmaktan çıkarılmasını istedi.
Dernek Başkanı Durmuş Arda, 93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında varılan Ayastefanos Antlaşması’nın imzalandığı 3 Mart gününün Bulgaristan’da ulusal bayram olarak kutlanmasının azınlıklara karşı nefret dili kullanma fırsatı verdiğini belirtti.
Bulgar etnik milliyetçiliği yaparak çıkar sağlayan belirli çevrelerin 3 Mart  Bulgaristan Ulusal Bayramı kutlamalarını komşu ülkelere ve ülkedeki azınlıklara karşı nefret dili kullanma fırsatı olarak gördüklerini belirten Arda, bu durumun Bulgaristan nüfusunun yüzde 20’sini oluşturan azınlıkları rahatsız ettiğini kaydetti.
Sivil toplum kuruluşu olarak, Bulgaristan parlamentosu ve hükümetinin söz konusu ulusal bayramı iptal etmelerini istediklerini vurgulayan Arda, yazılı taleplerini  Başbakanlık ve Parlamentonun yanı sıra Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve komşu ülkelerin Sofya’daki büyükelçilerine de gönderdiklerini ifade etti.
Ajans Bulgaristan

Orhan İsmailov, HŞHP’den ihraç edildi

29 Ocak 2019 Salı


Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) Genel Başkanı Orhan İsmailov, partisinden ihraç edildi.

HŞHP’den ihraç edilen ve genel başkanlıktan da uzaklaştırılan İsmailov’un yerine Kasim Dal seçildi.

Ajans Bulgaristan

HÖH heyeti Ankara'da


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkan Yardımcısı Razgrad Milletvekili ve Bulgaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed Ahmedov, HÖH Grup Başkanvekili Hukuk Komisyonu Başkanvekili Şumnu Milletvekili Hamit Hamit, Marmara Bal-Göç Başkanı, HÖH Marmara Başkanı Lütfi Özgür ile CHP Çorlu Belediye Meclis Üyesi, HÖH Trakya Başkanı Güner Çetin'i makamında kabul etti.  Görüşmeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’da katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz’ün de yer aldığı toplantıda, Türkiye-Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler ile Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin çalışmaları hakkında karşılıklı bilgilendirmeler yapıldı.

Bulgaristan’ın en pahalı demiryolu ihalesini Türk şirketleri kazandı

28 Ocak 2019 Pazartesi


Bulgaristan’da şimdiye kadar gerçekleştirilen en pahalı demiryolu inşaatı ihalesini Cengiz ve Duygu İnşaat şirketleri konsorsiyumu kazandı.

İki şirket, 1.2 milyar levalık Elin Pelin-Kostenets şehirleri arasındaki demiryolunun modernizasyonu ihalesini kazandı.

Söz konusu proje için finansman Avrupa Birliği fonları tarafından sağlandığı bildirildi.

Bulgar medyası, Cengiz İnşaat’ın İstanbul Yeni Havalima’nı projesini başarıyla tamamladığını hatırlatarak daha önce de Bulgaristan’da otoyol projeleri hayata geçirdiğini vurguladı.GÖRÜŞ

Devletin adaleti Bulgaristan Türklerinin yüzüne gülmedi

1984 yılından sonra Bulgaristan’da yaşayan Türklere karşı dönemin Komünist iktidarı tarafından insanlık dışı baskılar uygulandı. Ülkedeki Türk toplumu eritilmek istendi. Dilini, dinini ve benliklerini savunanlar hapishanelere atıldı, işkence gördü...